Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ZALOŽENÍ KUKSU

(kapitola 4.B.d)

 

 

Věra Vávrová

 

Je známo, že byl Kuks založen Františkem Antonínem Šporkem v údolí horního Labe jako lázeňské místo na počátku 90. let 17. století. F. A. Špork sem přenesl své sídlo z hradu v Choustníkově Hradišti. Záhy po svém vzniku se stal Kuks lázeňským městečkem. Až mnohem později ho následovaly například Františkovy či Mariánské Lázně.

 

Jako městečko je Kuks vyznačen již na Müllerově mapě Čech z r. 1720 a takto jej uvádí ještě Schallerova topografie (1790). Po vybudování strany lázeňské na levém břehu řeky pokračoval Špork ve svém “projektu“ na protilehlém pravém břehu. Zde založil proti lázním klášter milosrdných bratří se špitálem. Obě strany propojil umělecky pojednaným mostem. Další etapu jeho tvorby pak představoval neméně pozoruhodný areál tzv. Betléma ve vzdálenosti asi 2,5 km od Kuksu. Na pozemku zakoupeném od Dvora Králové nazvaném Nový les založil při aleji ke Stanovicím poustevny, kaple a fontány. Další poustevny byly založeny blíže Kuksu a za Choustníkovým Hradištěm. Rytina M. Rentze a D. Montalegra z r. 1724 zachycuje Kuks již v definitivní podobě, která bohužel neměla dlouhého trvání.

 

Sláva Kuksu byla nerozlučně spjata pouze s životem F. A. Šporka. Dokonce již v době Šporkova stáří poklesl zájem o kukské lázně a oslavné verše na Kuks básníka Hanckeho pomalu ztrácely na významu. Zničující důsledky pro objekty a umělecká díla Kuksu v blízkosti Labe měla povodeň r. 1740.

 

Velmi důležitý odkaz zanechal F. A. Špork ve třech fundacích, resp. institutech, které založil: nadace Kuks (1711, potvrzeno 1739), pokladna milosrdenství (1727) (Gnadenkassa), rodinný peněžní fideikomis vázaný na panství Lysá ve výši 300 000 zl.

 

 

 

Obrazek

Hospitál Kuks (Karel Kriegler,1933).

 

 

 

 

LITERATURA

JECH, D., HENDRYCH,  J. a kol. (2007): Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště. Průhonice VÚKOZ, v.v.i., s. 134.

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko