Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ÚVODNÍ CHARAKTERISTIKA

 

 

Národní kulturní památky Kuks a Braunův Betlém patří mezi nejpozoruhodnější díla českého baroka. Historicky představovaly součást panství hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738) – Choustníkovo Hradiště, které se nacházelo na jihovýchodním okraji podhůří Krkonoš na horním toku Labe.

 

Krajina panství Choustníkovo Hradiště byla studována v rámci mezinárodní spolupráce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (http://www.vukoz.cz) s Deutche Bundesstiftung Umwelt (DBU), World Heritage Centre (WHC), Fachhochschule Potsdam, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, State University of North Carolina a National University of Pitsburg na projektu „Vývoj koncepcí   a nástrojů pro záchranu národně cenných kulturních krajin na příkladu světového kulturního dědictví UNESCO“. Toto téma bylo řešeno v rámci zpracování „Kulturně historické analýzy oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště“.

 

Základním smyslem práce bylo zdokumentování a zveřejnění získaných poznatků, které by směřovaly k pochopení, propagaci a ochraně kulturních hodnot české krajiny jako součásti evropského kulturního dědictví (Jech, Vávrová, Dlouhá, 2007) i stanovení zásad a vytvoření nástrojů pro následné šetrné využití a rozvoj zájmového území. Braunův Betlém je již v současnosti na indikačním seznamu ČR pro zápis mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO. Zpracovávaný projekt prokázal, v souladu se současnou filosofií WHC a snahou nevytrhávat jednotlivé objekty, ale chránit je ve identickém prostředí a původních souvislostech, i naléhavou potřebu rozšířit předkládaný návrh i o navazující komponovanou kulturní krajinu, včetně vlastního komplexu národní kulturní památky Kuks.

 

Pro řešení projektu byl použit geografický informační systémy a ArcView 9.0, Forestry GIS (fGIS) 2005, databáze Microsoft® Access 2002, konečný mapový výstup byl upraven CAD systémem InteliCad 4.0. Součástí příspěvku je i popis a ukázka řídící management databáze, vlastního management plánu, výstupů grafické části GIS a historických podkladů. 

 

  

ObrazekObalka Obálka vystupního projektu.

 

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko