Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

OSOBNOST HRABĚTE FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA

(kapitola 4.B.c)

 

 

Věra Vávrová

 

 

Žil v letech 1662–1738, byl prvorozený syn zakladatele rodu Jana Šporka (narozeného cca 1595). Otcova výchova Františka Antonína i o 2 roky mladšího bratra byla velmi přísná. Sourozenci spolu chodili do školy k jezuitům v Kutné Hoře a na univerzitní přednášky v Praze. Po ukončení studií nastoupil F. Antonín, již po smrti otce, v letech 1680–1681 kavalírskou cestu do západní Evropy. Nejvíce na něho zapůsobilo kultivované prostředí francouzského dvora. Po návratu, ve svých 22 letech, převzal správu přidělených zděděných statků: Lysá nad Labem, Choustníkovo HradištěKonojedy a Malešov u Kutné Hory. Vzhledem ke svárlivé povaze dosáhl v království pouze spíše titulárních hodností komorníka, tajného rady a místodržícího. Ještě v době nedospělosti se soudil se svými poručníky (strýci). Byl dokonce uvězněn na Pražském hradě. V letech 17291730 se dostal do sporu s jezuity a byl za své literární, vydavatelské a sběratelské aktivity obviněn z kacířství.

 

Jakožto aristokrat se však snažil o reprezentaci své zámožnosti a o projevení svých myšlenkových představ. Trvalý odkaz této významné barokní osobnosti pro budoucí generace představují jeho kulturní počiny v oblasti divadelní uvedení italské opery do Čech, hudební např. rozšíření lesního rohu v Čechách, stavební, výtvarné. Vydával literární díla i umělecké tisky, které se šířily díky jeho tiskárně v Lysé n. L. Podporoval řadu schopných umělců i jako mecenáš. Zvláště intenzivní byly jeho kontakty za hranice Čech – do Slezska, kde také hledal inspiraci a podporoval umělce. Po Rudolfovi II. je uváděn jako druhý největší zadavatel uměleckých prací v Čechách. Pověstná byla i jeho knihovna s 57 000 svazky z různých oborů a zemí.

 

Mimořádné dílo přestavuje ztvárnění krajiny v barokním duchu. Tuto svoji činnost rozvíjel na všech svých panstvích. Do dnešní doby se, bohužel, zachovalo již jen torzo jeho velkolepého díla, přestože řada kompozičních prvků i objektů je v území dobře čitelná podnes.

 

(Podrobně o této osobnosti viz monografie H. Benedikta (1929) a P. Preisse (2003), V. Pitucha (2005).

 

 

Obrazek

Hrabě František Antonín Špork.

 

 

 

 

LITERATURA

JECH, D., HENDRYCH,  J. a kol. (2007): Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště. Průhonice VÚKOZ, v.v.i., s. 134.

 

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko