Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

POPIS OBJEKTU A STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY

(kapitola 4.A)

 

David Jech 

 

Panství Choustníkovo Hradiště, nacházející se v malebně zvlněném podkrkonoší, představuje jedinečný barokní komplex. Na jeho vzniku se podílela řada významných osobností 18. století a dodnes je zde jejich umělecké cítění čitelné jak na jádrové části v podobě světově známého Hospitálu a přilehlém Betlémě, tak neméně pak na jejich okolí. Při zrodu tohoto panství stála významná osobnost 17. a 18. století F. A. Špork, který zde probudil život v podobě lázní, jež zde nechal zbudovat. Na jeho popud zde pracovali významní umělci své doby včele se světoznámým M. B. Braunem jehož sochy sem jezdí obdivovat jeho příznivci zdaleka. Osvícenému hraběti však nestačily hranice vynikajícího lázeňského sídla, své úsilí postupně prosazuje i v navazující krajině. Vznikl tak například Betlém – soubor jedinečných plastik tesaných do kamenů v přírodě. Vedle těchto dvou významných lokalit se v krajině panství Choustníkova Hradiště nachází velké množství historických stop, ať již doložených nebo znovu objevovaných ve vzájemných souvislostech. Celé území bylo tvořeno s láskou ke krajině a v souladu         s barokní filosofií do ní byly citlivě a vkusně s určitým významem a myšlenkou začleňovány jednotlivé prvky, které při důkladnějším ohledání dávají hlubší smysl. Je to souznění člověkem vytvořených osových souvislostí, komponovaných částí krajiny, systému alejí a dílčích uměleckých prvků s krásnou přírodou.

 

Vlastní zájmové území vychází ze stávajícího stavu a představuje zónu, která již dnes podléhá určitým regulativům směřujících k ochraně základních hodnot národní kulturní památky Kuks a Betlém, vyhlášených v letech 1995 a 2001 (Nařízení vlády ČR č. 132/2001 z 28.3.2001 a č. 262 z 16.8.1995). Představuje současné ochranné pásmo společné pro obě NKP. Rozkládá se na území katastrů:

 

1. Hřibojedy

2. Kašov

3. Kuks

4. Slotov

5. Stanovice u Kuksu

6. Sylvárov

7. Žireč Ves

 

Středem řešeného území protéká řeka Labe s doprovodnými porosty. V západní části převažují lesní porosty komplexů Nový les, Betlém a navazujících. Východní rozšiřující se část je tvořena převahou zemědělské půdy se středem v obci Kuks. Pro potřeby a objasnění širších kompozičních vztahů, stanovení významů a úlohy i širších vazeb, bylo navrženo ještě širší zájmové území v rozmezí původního historického panství Choustníkovo Hradiště. Jeho úkolem je identifikace postavení a úlohy Betléma           a Kuksu v území. Převážná část hranic nadačního panství prochází po stávajících katastrálních hranicích     a skládá se z území následujících katastrů:

 

1. Komárov u Dvora Králové

2. Kocbeře

3. Choustníkovo Hradiště

4. Kohoutov

5. Kladruby u Kohoutova

6. Harcov

7. Velká Bukovina u Chvalkovic

8. Střeziměřice

9. Dolní Vlčkovice

10. Horní Vlčkovice

11. Stanovice u Kuksu

12. Kuks

13. Slotov

14. Kašov

15. Krabčice

16. Brod nad Labem

17. Heřmanice nad Labem

a směrem na severovýchod územně oddělené Proruby (18)

 

Širší zájmové území zahrnuje následující sídla: Kocbeře, Nová Ves, Rabiš, Kohoutov, Ferdinandov, Vyhnánov, Kašparova Hora, Kladruby, Kopaniny, Bokouš, Velká Bukovina, Střeziměřice, Horní a Dolní Vlčkovice, Choustníkovo Hradiště, Rýcholka, Stanovice, Kuks, Slotov, Brod nad Labem, Heřmanice, Bělúň, Krabčice. Podrobnější popis širšího zájmového území je uveden v následující kapitole.

 

Pro potřeby řešení projektu byly stanoveny tři pracovní zóny. Jádrová zóna je složena ze tří místně oddělených ploch, přičemž první souvislou část představuje území NKP Betlém (A), druhá a třetí část představuje jižní a severní oddělené plochy NKP Kuks (B1 – Hospitál, B2 – Lázně) rozdělené korytem řeky Labe. Všechny tři plochy jsou obklopeny společnou ochrannou zónou (C), která současně představuje vlastní zájmové území a je charakterizována v kapitole 2.F. Navazuje rozsáhlé širší zájmové území vycházející z historických hranic nadačního panství Choustníkovo Hradiště (D1, D2).

 

 

Celková plocha řešeného území (A + B1 + B2 + C)

 

617,00 ha

Plocha jádrové zóny celkem (A + B1 + B2)

 

16,36 ha

Betlém (A)

 

3,05 ha

Kuks 1 (B1 – Hospitál, sever)

 

12,45 ha

Kuks 2 (B2 – Lázně, jih)

 

0,86 ha

Plocha ochranné zóny (C)

 

600,60 ha

Širší zájmové území nadačního panství (D1 + D2)

 

6 009,00 ha

 

 

LITERATURA

JECH, D., HENDRYCH,  J. a kol. (2007): Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště. Průhonice VÚKOZ, v.v.i., s. 134.

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko