Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

OBSAH

 

Kulturně historické analýzy oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště 

 

   

1  Úvod

 

2  Identifikace objektů         

2.A)  Země

2.B)  Stát, kraj, okres, správní území, katastr

2.C)  Název objektu

2.D)  Přesná lokalizace objektu a geografické souřadnice

2.E)  Stanovení hranic zájmového objektu

2.F)  Funkční zonace a stanovení ploch       

 

3  Specifikace významu lokality

3.A)   Význam objektu a lokality

3.B)   Srovnatelné objekty v Evropě a ve světě

3.C)   Autentičnost a zachovalost objektu

            3.C.a)  Hospitál

            3.C.b)  Betlém

3.D)   Kritéria zápisu

3.E)   Důvody zápisu

3.E.a)  Ekonomické

3.E.b)  Historické

3.E.c)  Kulturní

3.E.d)  Strategické

3.E.e)  Společenské a edukativní

3.E.f)   Ekologické

3.E.g)  Jiné

 

4  Popis objektu

4.A)   Popis objektu a stručné charakteristiky

4.B)   Historie zájmového objektu

            4.B.a)  Archivní dokumenty

            4.B.b)  K počátkům kulturního vývoje krajiny v okolí

Choustníkova Hradiště

                        4.B.c)  František Antonín Špork

                        4.B.d)  Založení Kuksu          

                        4.B.e)  Přehled historických dat

4.C)   Geografické charakteristiky objektu

            4.C.a)  Širší územní vztahy a lokalizace zájmového území

v rámci ČR

                        4.C.b)  Geologická charakteristika

                        4.C.c)  Geomorfologická charakteristika

                        4.C.d)  Pedologická charakteristika

                        4.C.e)  Potenciální přirozená vegetace

                        4.C.f)   Klimatická charakteristika

                        4.C.g)  Biogeografická charakteristika

 4.C.h)  Územní systém ekologické stability (ÚSES)

4.D)  Struktura a využití území, popis území

 

5  Ochrana, obnova, péče a rozvoj

5.A)  Historické fáze vývoje a údržby

            5.A.a)  Historické fáze vývoje a údržby (péče)

            5.A.b)  Hospitál Kuks

            5.A.c)  Betlém – etapy vývoje

5.B)   Probíhající programy ochrany a obnovy

            5.B.a)  Jádrová zóna

            5.B.b)  Ochranná zóna

            5.C.c)  Širší zájmové území

5.C)   Stávající koncepce ochrany a rozvoje (UP, PU, US…)

5.D)  Výsledky probíhajících programů        

 

6  Management

6.A)  Cíle

6.B)   Nástroje a struktury

            6.B.a)  Základní regulativy, limity a doporučení pro jednotlivé zóny

                        6.B.b)  Vzhledová konvence novostaveb a stavebních úprav

v zájmovém území

                        6.B.c)  Management databáze zájmových prvků,metodika

6.C)   Finanční předpoklady

6.D)   Personální předpoklady

6.E)   Navrhované programy

6.F)   Popis vlastnických vztahů

6.G)   Zapojení veřejnosti

 

7  Monitoring

7.A)  Nástroje a opatření

7.B)  Indikátory stavu

 

8  Dokumentace

8.A)  Bibliografie

8.B)  Adresář zdrojů

8.C)  Dokumentace historie

8.D)  Dokumentace stavu

8.E)  Právní ochrana

 

9  Seznam dokumentů

9.A)  Staré mapy a plány

9.B)  Mapy současné

9.C)  Grafiky, kresby, staré tisky, rukopisy

9.D)  Fotografie

9.E)  Tabulky, formuláře, schémata

9.F)   Postery

 

10  Mapové, textové a obrazové přílohy

 

11  Tým řešitelů VÚKOZ, v.v.i.

 

   

 

Obrazek   Obálka výstupního projektu.

   

Výstup projektu je k dispozici v knihovně VÚKOZ, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice. Knihovna: Eva Obdržálková, tel: +420-296 528 335, obdrzalkova@vukoz.cz. 

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko