Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 9. 2009

 

   NAUČNÁ STEZKA Obrazek

 

  

 

 HRANIČNÍCH KAMENŮ

 

Trasa naučné stezky začíná na autobusové zastávce v dolní Kocbeři u pomníku z první světové války a pokračuje na východ do obce Kohoutov. Na necelých dvou kilometrech cesty nalezne návštěvník zastavení zabývající se osídlením, panstvím hraběte Šporka nebo lesy a pískovcem v okolí Kocbeře.
 
Naučnou stezku vytvořili jako projekt „Hranice a cesty mezi námi“ v roce 2005 žáci Základní školy Kocbeře za pomoci rodičů, obcí Kocbeře a Kohoutov a dalších příznivců školy. Jednalo se o společný grantový a asistenční projekt Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER realizovaný ve spolupráci s firmou Toyota, Královéhradeckým krajem a Ekocentrem Paleta –  Škola pro udržitelný život.

 

Část textu jedné z informačních cedulí:

Z doby počátku 18. století se vzácně dochovala řada hraničních kamenů Šporkova panství v okolí Kohoutova, které jsou součástí této stezky. Některé jsou označeny pořadovým číslem, šporkovským znakem, popřípadě letopočtem. Závazkem obce vůči vrchnosti bývala povinnost dbát o tyto mezníky. Aby bylo pro případ nejasnosti možné dohledat původní umístění mezníku, podkládalo se pod něj dřevěné uhlí nebo skleněné střepy. K zajišťování neporušenosti mezníků se konaly jedenkrát ročně, nejčastěji na den sv. Jiří nebo o letnicích obchůzky hranic, při kterých mezníky opravovali nebo obnovovali. Nejednalo se však o tíživou povinnost, odpovědnost za mezníky mohla být dokonce považována za zvláštní vyznamenání. Na obchůzku brávali s sebou nedospělé hochy, kteří dostávali pořadě při každém mezníku vysázenu na kalhoty „kopu na pamětnou“.

 

 

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

  Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 

 

 


 

Náhledy fotografií ze složky Naučná stezka hraničních kamenů

 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko