Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

BIBLIOGRAFIE

 

(Kapitola 8.A)

 

ANONYMUS (1961): Podnebí ČSSR. – HMÚ, Praha, Bratislava.

ANONYMOUS (1947): Čechy krásné – severovýchod. – Praha.

Bahlcke, J., Eberhard, W. & Polívka, M. (2001): Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska. – Argo, Praha.

Benedikt, H. (1923): Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. – Wien.

BENEŠOVÁ, J. (1995): Příspěvek ke slovanskému osídlení východních a severovýchodních Čech. – In: Pojizerský sborník 2. – Turnov, s. 110–141. 

BENEŠOVÁ, J. (2004): Hospital Kuks (část špitální zahrady a nádvoří), rozvod závlahové vody.

BEZDĚK, F. (2000): Dějiny lovu trochu jinak. – SURSUM, Brno.

BEZDĚK, F.  & Kovařík, J. (1998): František Antonín Sporck a jeho Řád svatého Huberta. – Řád svatého Huberta se sídlem v Kuksu, Kuks.

Bienenberg, K. J. von (1778): Versuch über einige mertwürdige Alterthümer Königreich Böhmen, I. – Königgrätz, s. 50–78.

BLÁHA, R. &  Kalferst, J. & Sigl, J. (2004): Přírůstky archeologické sbírky Hradeckého muzea v letech 2000–2003. – In: Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30 – Supplementum. – Hradec Králové, s. 3142.

Blažíček, O. (1963): Kuks a Betlém. – In: Kuks, hospitál a Betlém. – 3. vyd., STN, Praha.

Bor, D. Ž. (1999): František Antonín Špork Významný mecenáš barokní kultury v Čechách. – Trigon, Katalog výstavy v NM, Praha.

Borufka, J. (1908): Der politische Bezirk Königinhof (Heimatkunde). – Deutschen pädagogischen Vereine, Choustníkovo Hradiště.

BORUFKA, J. (1931): Vor – und Frühgeschichte auf Grund heimatlicher Funde. – In: Ostböhmische Heimat 6. Trutnov, s. 178184.

Borufka, J. (1934): Vor – und Frühgeschichte auf Grund heimatlicher Funde. – In: Mitteilungen des Heimatmuseums Kukus an der Elbe I. – Kuks, s. 29–35.

CAFOURKOVÁ (2006)6): NKP Hospital Kuks, západní část barokní zahrady, NKP, objev torza sochy, 2.11.2004. – Praha.

CULEK, M. et al. (1996): Biogeografické členění České republiky. – Enigma, Praha.

DOHNAL, J., JÁNĚ, Z. & Vilhelm, J. (1996): Geofyzikální průzkum na lokalitě Nový les u Žírče – Betlém (okr. Trutnov). – Zpráva, Praha.

DOHNAL, J., Jáně, Z., Kněz, J., Vilhelm, J.  & ZIMA, L. (2001): Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Nový les u Žírče: Betlém – východ (okr. Trutnov). – Zpráva, Praha. 

DOHNAL, J.,  Jáně, Z., Vilhelm, J & Zima, L. (2003): Lokalizace zaniklé poustevny v areálu Braunova Betléma u Kuksu geofyzikálními metodami. – In: Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností, 41/111/1, s. 20–31.

Domečka, L. (1929): Obchodní cesty na Hradecku v době předhistorické. – In: Ročenka spořitelny Královéhradecké. – Hradec Králové, s. 108–133.

DOKOUPIL, NAUMANN, RIEDL & VESELÝ (1957): Historické zahrady v Čechách a na Moravě. Nakladatelství Československých výtvarných umělců, Praha.

Durdík, T. (1996): Encyklopedie českých hradů. – Libri, Praha.

Falta, J. (2002): Zánik přírodního prostředí Braunova Betlému u Kuksu na plánech z 80. let 18. století  a důsledky pro další úpravy NKP Betlém. – In: Výroční zpráva za rok 2002. – Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice, s.140–144.

Finger, J. (1999): Přínos sochaře Brauna pro českou krajinářskou tvorbu. – In: Zahrada-park-krajina, 9/3: 22–23.

Halík, T. (1904–1907): Hrabě František Antonín Sporck. Věnování. – In: Zvl. otisky výročních zpráv c. k. gymnasia Dvůr Králové, Hospitál v Kuksu – 7 částí s obrazy.

Halík, T. (1925): Hrabě F. A. Šporck a památky umění sochařského v Betlémě. – Dvůr Králové.

Halík, T. (1933): Průvodce po Betlémě u Dvora Králové n. L. a jeho okolí. – Trohoř a synové, Kuks.

Hancke, G. B., Bohadlo, S., Imlauf, L. & Podhrázský, M. (2002): Kuks. Theatrum Fagi. – Náchod.

Hejna, A. (1960): Severovýchodní Čechy do pol.13. stol. – Sborník Trutnovsko 7. – Trutnov.

HENDRYCH, J. (1994): Parks and Gardens of Czech Baroque. – Diplomní práce, Radcliffe Seminars of Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.

HENDRYCH, J. (1998): Památková péče a ochrana kulturní krajiny v České republice.– Materiál Státního ústavu památkové péče, Praha.

HIEKE, K. (1984): České zámecké parky a jejich dřeviny. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

Hlaváč, M. (2000): Tvůrci českého zázraku. – APS Agency, Praha, s. 21–26.

Honl, I. (1969): Vztah Josefova k okolnímu krajinnému prostředí. – In: Minulostí Jaroměře 1. – Muzeum Podkrkonoší, Trutnov, s. 64–70.

HRADY, ZÁMKY A TVRZE V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZKU – Východní Čechy (1989). – Svoboda, Praha, s. 231–237.

HORYNA, M. (1991): Stavba a svět. – Sborník symposia NG, Praha.

JANČO, M. (2005): nepublikovaný zdroj NPU. – Praha.

JANČO, M. (2005): nepublikovaný zdroj NPU – výňatky ze internetových zdrojů. – Praha.

http://archiv.newton.cz/mf/2004/14/2d9fa4ec3e72a850b27e912d391ead8e.asp

http://archiv.newton.cz/mf/2004/14/23152f52413fca77e3c902fdfbee8913.asp

JANČO, M. (2004): Inventura areálu hraběte Šporka v Novém lese u Kuksu. – NPU, Praha.

JEŽEK, M. (1999): Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu před reliéfem klanění tří králů, Nový les, k. ú. Doubravice. – 1988, Pardubice.

JEŽEK, M. (2001): Terénní úpravy v areálu Braunova Betléma. – In: Výroční zpráva za rok 2001. – Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice, s. 179–189.  

JEŽEK, M. (2002): Terénní úpravy v areálu Braunova Betléma. – In: Výroční zpráva za rok 2002. – Státní památkový ústav Pardubice, Pardubice, s. 179–187.

JEŽEK, M. & ŠULCOVÁ, J. (2000): Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu před reliéfem klanění pastýřů v Novém lese. – In: Jančo, M. (2005): nepublikovaný zdroj. – NPU – výňatky ze spisu, Praha.

Kaiper, F. (2001): Die tschechische Ortsnamen des Kreises Königinhof an der Elbe. – LIT Verlag, Münster.

Kalferst, J., Sigl, J. & Vokolek, V. (1993): Přírůstky archeologické sbírky Hradeckého muzea v r. 1993. – In: Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20. – Hradec Králové, s. 3–16.

Kalferst, J., Sigl, J. & Vokolek, V. (1987): Přírůstky archeologické sbírky KMVČ 1986. – In: Zpravodaj KMVČ 14, Hradec Králové, s. 3–25.

Karpaš, R., Bartoš, M. & Luštinec, J. (2001): Album starých pohlednic Podkrkonoší. – Nakladatelství 555, Liberec.

Kaše, J. & Kotlík, P. (1999): Braunův Betlém. Drama krajiny a umění v proměnách času. – Paseka, Praha – Litomyšl.

Kleander, H. (1924): 100 výletů a vycházek celo i polodenních ze Dvora Králové n. L. – Trohoř a synové, Dvůr Králové.

KOBĚRSKÁ, L. (1976, leden): Stavebně historický průzkum obce Kuks. – SURPMO.

KOVAŘÍK, P. (2001A): Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných úkolů zadaných zřizovatelem na rok 2000. – In: Výroční zpráva za rok 2000. – Pardubice, s. 25–28.

KOVAŘÍK, P. (2001B): Betlém v Novém lese u Kuksu, In: Výroční zpráva za rok 2000. – Památkový ústav Pardubice, Pardubice, s. 94–96.

KOVAŘÍK, P. (2002): Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných úkolů zadaných zřizovatelem na rok 2001. – In: Výroční zpráva za rok 2001. – Pardubice, s. 25–28.

KOVAŘÍK, P. (2003A): Hlavní a mimořádné úkoly Státního památkového ústavu v Pardubicích stanovené zřizovatelem na rok 2002. – In: Výroční zpráva za rok 2002. – Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice, s. 18–24. 

KOVAŘÍK, P. (2003B):  Odbor památkové péče v roce 2002. – In: Výroční zpráva za rok 2002. – Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice, s. 30–32.

Kriegler, K. (1933): Průvodce Kuksem a Betlémem. – Josef Doležal, Červený Kostelec.

Kriegler, K. (1938): Illustrierter Führer durch Kukus und Umgebung. – Roth-Kosteletz.

Kropáček, J. (1921): Kuks a Betlém na Královédvorsku. – Körberův průvodce po Čechách, sv. 20, 2.vyd., bez místa vyd.

KUČA, K. (1998): Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – 3. díl, LIBRI, Praha.

KUČA, O., SVOBODA A.M. & SKÁLOVÁ, V. (2000): Braunův Betlém u Kuksu, úpravy areálu Nového lesa. – Studie, Praha.

LANDSBERG, S. (1996): The Medieval Garden. – British Museum Press, London, UK.

LAZARO, C. (1990): The Italian Renaissance Garden. – Yale University Press, New Haven, London.

LÍBAL, D. (1991): Baroko a Česká krajina. – Sborník symposia NG, Praha.

LÍČENÍKOVÁ, M. (1995): Villa Favorita. – Diplomní práce, Praha – Mantova.

LÍČENÍKOVÁ, M. (2000): Esej k filosofii zahrad. – Nepublikováno, Praha.

LÍČENÍKOVÁ, M. (2002): Odborné vyjádření ke studii „Úpravy v lokalitě Nový les u Kuksu“. – NKP ř.č. 3610, Čj. 3751/2002 ze dne 3.9.2002. 

LÍČENÍKOVÁ, M. (2006): Odborné stanovisko k bodům databáze doporučená opatření a vlastnické vztahy, odborná garance. – NPU, Praha.

LIPSKÝ, Z. (2000): Sledování změn v kulturní krajině. – Ústav aplikované ekologie ČZU, Kostelec nad Černými Lesy.

LŐW, J. & MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. – In: Lesnická práce. – Kostelec nad Černými lesy.

Lukas, J. (1953): Šporkův Kuks. – Artia, Praha.

MÍSTOPIS SOUDNÍHO OKRESU KRÁLOVÉDVORSKÉHO (1937). – Vlastivědná komise, Dvůr Králové.

MICHOINOVÁ, D. (2004): Průzkum malt z archeologických sond v areálu Betléma v Kuksu. – Akce 9704, Červenec 2004. 

NEUHÄUSLOVÁ, Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha.

NEUMANN, J.  & PROŠEK, J. (1959): Matyáš Braun – Kuks. – Praha.

NEWTON, T. N. (1971): Design on the Land, The Development of Landscape Architecture. – Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

NORBERG, S. CH. (1994): Genius Loci. – Odeon, Praha.

NOVÁK, V. (1938): Frant. Antonín Sporck jako hospodář a vrchnost panství Choustníkovo Hradiště. – In: Časopis pro dějiny venkova. – s. 25, 1637, 77–89, 157–163, 202–210.

NOVÁK, P. et al. (1992): Syntetická půdní mapa České republiky. – Mze, MŽP, Praha.

NOVÁKOVÁ, J. (1986): Zpráva o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu v areálu Betlém – SZ Kuks. – NPÚ ÚOP v Pardubicích, K 244.

OLEŇSKA, A.: The Branickis´ Gardens in Bialystok. – Studia i Materialy, Ogrody 4 (10), s. 44–76.

OTTA, J. (1908): Čechy společnou prací spisovatelů a umělců českých, Severní Čechy II. XIV. – Praha.

Otto, K. H. & Bohadlo, S. (2005): Kuks – barokní zázrak východních Čech – Obrázky z cest. – In: Kulturně-historický průvodce slovem i obrazem. – Gate & Emr, Potsdam – Náchod.

PACÁKOVÁ, PETRŮ, RIEDL & SVOBODA (1999): Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – Libri, Praha.

PANOFSKI, E. (1969): Význam ve výtvarném umění. – Odeon, Praha.

Pitucha, V. (2005): Rodinný archiv Šporků. – Sborník prací východočeských archivů, Státní oblastní archiv v Zámrsku, s. 237–273.

Podlaha, A. & Zahradník, I. (1901): Pohledy na města, hrady a památné stavby Království Českého z počátku 17. století. – Praha.

Poche, E. (1937): Soupis památek historických a uměleckých v okresu Královédvorském. – Česká akademie věd a umění, Praha.

Poche, E. (1965): Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna. – SNKLU, Praha.

POCHE, E. (1977–1982): Umělecké památky Čech. – 4. svazek, Academia, Praha.

POCHE, E. (1978): Kuks. – In: Umělecké památky Čech. – Sv. 2, Academia, Praha, s. 171–175.

Posner J. (1970): Ein grosser Künstler aus Kukus. Vor 70 Jahren starb k.k. Hofbildschnitzer Johann Rint. – Riesegebirgs – Jahrbuch, Riesengebirgs-Heimatverlag Renner, Kempten im Allgau, s. 71–76.

Preiss, P. (1981): Boje s dvouhlavou saní. – Vyšehrad, Praha.

Preiss, P. (2003): František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. – Paseka, Praha – Litomyšl.

Prošek, J. (1977): Kuks. – Pressfoto, Praha.

Riedl, D. (1999): Kuks. – In: Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – Libri, Praha.

Roxas, Ferdinand van der (1715): Leben Eines herrlichen Bildes Wahrer und rechtsschaffener Frömmigkeit, welche GOTT in dem Königreich Böhmen in der hohen Person Sr. Hoch Gräfel Exellenz Herrn Franz Antoni, des H. Röm. Reichs Grafen von Sporck, Herr der Herrschaft Lyssa, Gradlitz, Konoged und Herschmanitz u. Der Röm. Kayserl. Majestät würcklichen Geheimden Rath, Cammerern und Stadthaltern des Königreichs Böhmen u. Als einen Spiegel reiner Gottes-Furcht, allen Frommen zu einem Beyspiel aufgerichtet hat. – Rudolph van der Leewen, Amsterdam.

Roup, R. (1977): Stará cesta z Jaroměře do Hostinného. – In: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 18, č. 4/5, Praha, s. 551–555.

Royt, J. (1999): Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. – Karolinum, Praha.

SBORNÍK KONFERENCE (1997): Valdštejnská loggie a barokní komponovaná krajina Jičína. – Semily.

Sedláček, A. (1932): Hrady, zámky a tvrze království českého, V – Podkrkonoší. – Praha, s. 74–84.

Semotanová, E. (2001): Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí – Libri, Praha

Schaller, J. (1790): Topographie des Königreichs Böhmen, darinn alle Städte, Flecken, Herrschaften, Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster…, XV. – Prag und Wien, s. 88–92.

Sigl, J. & Vokolek, V. (1982): Archeologické nálezy v letech 1980–1981. – In: Zpravodaj KMVČ 9/1, Hradec Králové, s. 5–14.

Sigl, J. & Vokolek, V. (1983): Nové archeologické nálezy roce 1982. – In: Zpravodaj KMVČ 10/1, Hradec Králové, s. 5–11.

Sigl, J. & Vokolek, V. (1986): Archeologické nálezy v roce 1985. – In: Zpravodaj KMVČ 13, Hradec Králové, s. 5–23.

Sigl, J. & Vokolek, V. (1993): Pravěké a raně středověké osídlení v okolí Choustníkova Hradiště (okr. Trutnov). – In: Pocházka staletími. – Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Vladimíra Wolfa. Dissertationes Historicae 1, Hradec Králové, s. 141–153.

Sklenář, V. (1999): Ekonomika ústavu v roce 1998. In.: Výroční zpráva za rok 1998. – Památkový ústav v Pardubicích, Pardubice, s. 101–109.

Sládková, Z. (2003): Odbor ekonomický a správy majetku. – In: Výroční zpráva za rok 2002. – Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice, s. 25–29.

SOMMER, J. G. (1836): Das Königreich Böhmen, statistisch und topographisch dargestellt, IV. – s. 114–120.

Stejskal, F. (1999): František Antonín hrabě Špork. – Trigon, Praha.

SVOBODA, A. M. & JIRÁK, K. (1973): Dřeviny parků a zahrad, Průhonice, s. 1–8, 1–92, mp.15.

SYMES, M. (1991): The English Rococo Garden, Shire Garden History.

Šíl, J. 2002: Šporkovský badatel a sběratel JUDr. Ernst Back (1876–1943) (Příspěvek ke šporkovské historiografii). – Východočeský sborník historický 11, Pardubice, 209–246.

Šimák, J. (1932–1933): Příběhy krajiny Královedvorské. – Pod Zvičinou 8/2, Dvůr Králové, s. 33–39.

ŠTULC, J. (2002): Kuks – NKP Betlém. – Čj– 6413/2002 ze dne 20. listopadu 2002.

ŠULCOVÁ, J. (2000): Oddělení archeologie. – In: zpráva za rok 1999. – Památkový ústav Pardubice, Výroční, s. 59–65. 

ŠULCOVÁ, J. (2002a): Zápis z jednání komise ZAV v areálu Kuks – Betlém konané dne 13.9.2002, Čj. NPÚ ÚP 5318/2002 ze dne 25.10.2002.

ŠULCOVÁ, J. (2002B): Podmínky k provedení terénních úprav z hlediska ochrany archeologických památek v areálu Kuks – Betlém (k.ú. Žireč) dle projednané PD. Čj. 6313/2002 ze dne 25.10.2002.

ŠULCOVÁ, J. (2003A): Kuks – Betlém, Stručné shrnutí záchranného archeologického výzkumu v roce 2002. – Archiv NPÚ ÚP Praha, čj. 5568/03/No7.

ŠULCOVÁ, J. (2003b): Oddělení archeologie. – In: Výroční zpráva za rok 2002. – Státní památkový ústav v Pardubicích, Pardubice, s. 51–56.

ŠULCOVÁ, J. (2003C): Interní sdělení AR/10/2003.

ŠULCOVÁ, J. (2003d): Interní sdělení AR/11/2003.

ŠULCOVÁ, J. (2005): Zpráva k záchrannému archeologickému výzkumu 08/2002–04/2003 k.ú. Žireč (okr. Trutnov). – Pardubice. 

Švec, J. (2003): Výroční zpráva za rok 2002. – NPÚ, Pardubice.

ŠVEC, L. (2006): Sochy v zahradě Hospitálu. – e-mailové sdělení [online]. [cit. 2006-07-20].

Tichý, P. (2001): Stanovice u Kuksu – Betlém, Hydrogeologický průzkum pro návrh odvodnění sochařských děl, Hydrogeologické zhodnocení. – Trutnov.

Tichý, R. (2002): Několik poznámek k poznání výroby dehtu a smoly. – In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica, Dissertationes historicae 7. – Hradec Králové, s. 375–398.

TRAUTENAUER BEZIRKSKUNDE UND KÖNIGINHOFER HEIMETKUNDE (1983). – Helmut Preussler Verlag, Nürnberg.

THACKER, CH. (1989): The History of Gardens. – University of California Press.

TRUXOVÁ, I. (2006): Členění ploch zeleně v Kuksu. – NPU, Praha.

Tříska, K. (1930): Topografie starého Kuksu. – In: Časopis Společnosti přátel starožitností. 38, s. 102–108.

Tříska, K. (1939): František Antonín hrabě Špork.

Vaňura, O. (2001): Několik poznámek k rozporuplné atmosféře doby Šporkova Kuksu. – Památkový ústav, Pardubice, s. 247.

Vlček, P., Sommer, P. & Foltýn, D. (2002): Encyklopedie českých klášterů. – Libri, Praha.

Vokolek, V. (1983): Slezskoplatěnické sídliště v Choustníkově Hradišti. – In: Krkonoše – Podkrkonoší 7. – Trutnov, s. 303–307.

Wagner, J. (1937): Braunův Betlém v Kuksu. – Volné směry 33, s. 78–82.

Wagner, J. (1966): K úpravám Šporkova Betléma. – Památková péče 26, s. 194–199.

Wagner, J. (1966): Lázně a hospitál v Kuksu. – Památková péče 26, s. 225–233.

 

ZDROJE Z INTERNETU

 

CENIA (2006): Geografická data přístupná online na http://geoportal.cenia.cz. CENIA, Česká informační agentura životního prostředí.

LAŠEK, L. & KUČERA, V. (2006): Historický lázeňská areál, [online]. [cit. 2006-02-14]. Dostupné na: <http://www.kuks.cz/24.html>

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM PAMÁTKY – KUKS, BETLÉM, ŽIREČ: [online]. [cit. 2006-05-04]. Dostupné na: 

         <http://www.jsilver.zsstrz.cz/dkmesto/cz/pamatky.htm>

TURISTICKÝ PRŮVODCE HRADEC KRÁLOVÉ KUKS A BRAUNŮV BETLÉM: [online]. [cit. 2006-04-28]. Dostupné na: <http://www.labska.com./hkguide/objekt.php?cislo=206>

HISTORIE KUKSU, ZIMNÍ KUKS, CTNOSTI A NEŘESTI, U ZÁMKU V KUKSU: [online]. [cit. 2006-05-28]. Dostupné na: <http://www.fylkir.wz.cz/historie.htm>

POPIS AREÁLU NOVÉHO LESA: [online]. [cit. 2006-03-12]. Dostupné na: <http://www.betlemari.hyperlink/kuks>

MAPOVÝ SERVER KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2003): Koncepce ochrany přírody a krajiny Příloha č. 2, Památné stromy na území Královéhradeckého kraje [online].AOPK ČR [cit. 2006-03-01]. Dostupné na:

<http://gis.kr-kalovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=3242>

KUKS: [online]. [cit. 2006-09-18]. Dostupné na: <http://www.kuks.cz/>

VELKÁ BUKOVINA: [online]. [cit. 2006-04-11]. Dostupné na: <http://www.holocaust.cz/cz2/resources/jcom/fiedler/velka_bukovina>

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ: [online]. [cit. 2006-03-01]. Dostupné na: <http://www.sweb.cz/ch.hrad/historie.htm#bysta>

 

LITERATURA

JECH, D., HENDRYCH,  J. a kol. (2007): Kulturně historická analýza oblasti Kuks a Betlém v rámci původního nadačního panství Choustníkovo Hradiště. Průhonice VÚKOZ, v.v.i., , s. 134.

 

 
 

 

 
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko